X
تبلیغات
زولا
دسته بندی بارها در استاندارد IEC - پروژه
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدکننده گرامی در این سایت پروژه های دانشجویی و پایان نامه رشته مهندسی برق انجام می پذیرد.شماره تماس و واتس اپ: 09906118613 و ایمیل : hw.mohammadi@gmail.com و تلگرام: powerelectronic4u
 
 
دسته بندی بارها در استاندارد IEC
نوشته شده در شنبه 19 اسفند 1396
ساعت : 02:08

ممکن است در یک مدار، مصرف کننده های مختلف با مشخصه های الکتریکی متفاوتی وجود داشته باشد. علاوه بر ولتاژ و اندازه ی بارها، مشخصه های الکتریکی آن ها نیز در انتخاب صحیح تجهیزات مانند کلیدها بسیار مهم است. به عنوان مثال یک بار کاملا اهمی، مشخصه های ولتاژی و جریانی متفاوتی نسبت به یک بار سلفی دارد. این تفاوت باعث بروز حالت های مختلفی در پلاتین های کلید هنگام قطع و وصل و یا کنترل بار می شود. با توجه به موارد ذکر شده، نمی توان از هر نوع کلیدی برای کنترل هر نوع باری استفاده کرد. باید قبل از تهیه ی کلید، نوع ولتاژ (ولتاژ مستقیم یا متناوب)، سطح ولتاژ، میزان جریان، و نوع بار را مشخص کنیم.

استانداردهای مختلف از جمله IEC در جهت ساده تر کردن انتخاب تجهیزات، انواع بار را دسته بندی کرده اند. دسته بندی بارها بر اساس نوع ولتاژ و مشخصه های الکتریکی بوده و در جدول زیر آورده شده است. از این اطلاعات در انتخاب تجهیزات فشار ضعیف مانند انواع کلیدهای قدرت از جمله ایزولاتور، قطع کننده ی بار، بریکرها و کنتاکتورها استفاده می شود.

این جدول چهار ستون به شرح زیر دارد:

 • نوع جریان: جریان می تواند متناوب، مستقیم و یا هر دو باشد.
 • دسته بندی: استاندارد IEC بارهای مختلف را دسته بندی کرده و برای هر کدام یک کد در نظر گرفته است. معمولا یک یا چند عدد از این کدها به همراه میزان ولتاژ و جریان مجاز، روی پلاک تجهیزات درج می شود. با توجه به این کد می توان مشخص کرد که کلید برای قطع و وصل چه نوع باری طراحی شده است.
 • کاربرد: در این ستون مثال هایی از دسته بندی بارها آورده شده است.
 • کد استاندارد: در این ستون کد استاندارد مربوط به دسته بندی ها درج شده است. ممکن است در جدول دسته بندی های تکراری وجود داشته باشد. تفاوت این دسته بندی ها در کد استاندارد و ویرایش آن ها است. به عنوان مثال کد AC12 را در نظر بگیرید. این دسته بندی دو بار در جدول آورده شده است. مرتبه ی اول با کد استاندارد ۱-۵-۶۰۹۴۷ و مرتبه ی دوم با کد ۲-۵-۶۰۹۴۷٫ تعدادی از مهم ترین کدهای استاندارد استفاده شده در جدول عبارتند از:
  • ۶۰۹۴۷-۱ قوانین اصلی
  • ۶۰۹۴۷-۲ گروه بریکرها
  • ۶۰۹۴۷-۳ گروه کلیدهای قدرت مانند سوئیچ، دیسکانکتور، سوئیچ دیسکانکتور و ..
  • ۶۰۹۴۷-۴ گروه کنتاکتورها و موتور استارترها
  • ۶۰۹۴۷-۵ گروه مدارهای فرمان و تجهیزات کلید زنی
  • ۶۰۹۴۷-۶ تجهیزات ترکیبی
  • ۶۱۰۹۵ کنتاکتورها جهت استفاده در بارهای خانگی و مشابه آن ها
  •   
نوع جریاندسته بندیکاربردکد استاندارد IEC

AC

AC-20A, AC-20Bقطع و وصل در بی باری کامل۶۰۹۴۷-۳
AC-21A, AC-21-Bسوئیچینگ بارهای مقاومتی با اضافه بار ضعیف
AC-22A, AC-22Bسوئیچینگ بارهای ترکیبی مقاومتی و القایی با اضافه بار ضعیف
AC-23A, AC-23Bسوئیچینگ بارهای موتوری یا دیگر بارهای کاملا القایی
ACAC-1بارهای غیر القایی یا القایی ناچیز یا مقاومتی کامل۶۰۹۴۷-۴-۱
AC-2موتورهای روتور سیم پیچی شده: روشن کردن، خاموش کردن
AC-3موتورهای قفس سنجابی: روشن کردن، خاموش کردن موتور در حال کار
AC-4موتورهای قفس سنجابی: روشن کردن، پلاگینگ، اینچینگ
AC-5aسوئیچینگ لامپ های تخلیه ی الکتریکی
AC-5bسوئیچینگ لامپ های رشته ای
AC-6aسوئیچینگ ترانسفورماتورها
AC-6bسوئیچینگ بانک های خازنی
AC-7aبارهای القایی ضعیف در لوازم خانگی یا بارهای مشابه
AC-7bبارهای موتوری برای لوازم خانگی
AC-8aکنترل کمپرسور سیستم های برودتی با رله ی اضافه بار به همراه ریست دستی
AC-8bکنترل کمپرسور سیستم های برودتی با رله ی اضافه بار به همراه ریست خودکار
ACAC-52aکنترل موتورهای روتور سیم پیچی شده: ۸ ساعت کار با راه اندازی تحت بار نرمال، شتاب گیری و کار عادی۶۰۹۴۷-۴-۲
AC-52bکنترل موتورهای روتور سیم پیچی شده با قطع و وصل های متناوب
AC-53aکنترل موتورهای قفس سنجابی: ۸ ساعت کار با راه اندازی تحت بار نرمال، شتاب گیری و کار عادی
AC-53bکنترل موتورهای قفس سنجابی با قطع و وصل های متناوب
AC-58aکنترل کمپرسور سیستم های برودتی با رله ی اضافه بار به همراه ریست خودکار جهت ۸ ساعت کار با راه اندازی تحت بار نرمال، شتاب گیری و کار عادی
AC-58bکنترل کمپرسور سیستم های برودتی با رله ی اضافه بار به همراه ریست خودکار با قطع و وصل های متناوب
AC-51بارهای غیر القایی یا القایی ناچیز یا مقاومتی کامل۶۰۹۴۷-۴-۳
AC-55aسوئیچینگ لامپ های تخلیه ی الکتریکی
AC-55bسوئیچینگ لامپ های رشته ای
AC-56aسوئیچینگ ترانسفورماتورها
AC-56bسوئیچینگ بانک های خازنی
AC-12کنترل بارهای مقاومتی و بارهای حالت جامد با ایزوله سازی اتوکوپلر۶۰۹۴۷-۵-۱
AC-13کنترل بارهای حالت جامد با ایزوله سازی توسط ترانسفورماتور
AC-14کنترل بارهای الکترومغناطیسی کوچک
AC-15کنترل بارهای الکترومغناطیسی ac
ACAC-12کنترل بارهای مقاومتی و بارهای حالت جامد با ایزوله سازی اتوکوپلر۶۰۹۴۷-۵-۲
AC-140کنترل بارهای الکترومغناطیسی کوچک مانند بوبین کنتاکتورها با جریان کوچک تر مساوی ۲/. آمپر در حالت بسته
AC-31A, AC-31Bبارهای غیر القایی یا القایی ناچیز یا مقاومتی کامل۶۰۹۴۷-۶-۱
AC-33A, AC-33Bبارهای موتوری یا بارهای ترکیبی شامل موتورها، بارهای مقاومتی و حداکثر ۳۰ درصد لامپ های رشته ای
AC-35A, AC-35Bلامپ های تخلیه ی الکتریکی
AC-36A, AC-36Bلامپ های رشته ای
AC-40مدارهای توزیع شامل ترکیبی از بارهای مقاومتی و راکتیو که راکستانس القایی دارند۶۰۹۴۷-۶-۲
AC-41بارهای غیر القایی یا القایی ناچیز یا مقاومتی کامل
AC-42موتورهای روتور سیم پیچی شده: روشن کردن، خاموش کردن
AC-43موتورهای قفس سنجابی: روشن کردن، خاموش کردن موتور در حال کار
AC-44موتورهای قفس سنجابی: روشن کردن، پلاگینگ، اینچینگ
AC-45aسوئیچینگ لامپ های تخلیه ی الکتریکی
AC-45bسوئیچینگ لامپ های رشته ای
ACAC-7aبارهای القایی ضعیف در لوازم خانگی یا بارهای مشابه۶۱۰۹۵
AC-7bبارهای موتوری برای لوازم خانگی
AC and DCAحافظت مدار با جریان قابل تحمل مشخص نشده در کوتاه مدت۶۰۹۴۷-۲
Bحافظت مدار با جریان قابل تحمل مشخص شده در کوتاه مدت
DCDC-20A, DC-20Bقطع و وصل در بی باری کامل۶۰۹۴۷-۳
DC-21A, DC21Bسوئیچینگ بارهای مقاومتی با اضافه بار ضعیف
DC-22A, DC22Bسوئیچینگ بارهای ترکیبی مقاومتی و القایی با اضافه بار ضعیف مانند موتورهای شنت
DC-23A, DC23Bسوئیچینگ بارهای موتوری یا دیگر بارهای کاملا القایی مانند موتورهای سری
DC-1بارهای غیر القایی یا القایی ناچیز یا مقاومتی کامل۶۰۹۴۷-۴-۱
DC-3موتورهای شنت: روشن کردن، پلاگینگ، اینچینگ
DC-5موتورهای سری: روشن کردن، پلاگینگ، اینچینگ
DC-6سوئیچینگ لامپ های رشته ای
DC-12کنترل بارهای مقاومتی و بارهای حالت جامد با ایزوله سازی اتوکوپلر۶۰۹۴۷-۵-۱
DC-13کنترل بارهای الکترومغناطیسی
DC-14کنترل بارهای الکترومغناطیسی با مقاومت کاهش مصرف
DCDC-12کنترل بارهای مقاومتی و بارهای حالت جامد با ایزوله سازی اتوکوپلر۶۰۹۴۷-۵-۲
DC-13کنترل بارهای الکترومغناطیسی
DC-31بارهای مقاومتی۶۰۹۴۷-۶-۱
DC-33بارهای موتوری یا بارهای ترکیبی شامل موتورها
DC-36لامپ های رشته ای
DC-40مدارهای توزیع شامل ترکیبی از بارهای مقاومتی و راکتیو که راکستانس القایی دارند۶۰۹۴۷-۶-۲
DC-41بارهای غیر القایی یا القایی ناچیز یا مقاومتی کامل
DC43موتورهای شنت: روشن کردن، پلاگینگ، اینچینگ
DC-45موتورهای سری: روشن کردن، پلاگینگ، اینچینگ
DC-46سوئیچینگ لامپ های رشته ای
نکات:
 • کدهای مشخص شده با حرف A برای استفاده ی مکرر و کدهای مشخص شده با حرف B برای استفاده ی گاه به گاه طراحی شده اند. این قانون برای تمام جدول است.
 • پلاگینگ (Plugging): متوقف کردن و یا تغییر جهت گردش موتور با استفاده از تغییر اتصالات ورودی هنگامی که موتور در حال کار است. به عنوان مثال عوض کردن جای فازها در موتور سه فاز برای توقف سریع و یا تغییر جهت گردش.
 • اینچینگ (Inching): به معنی قطع و و صل های کوتاه و سریع موتور است. به عنوان مثال قطع و وصل های خیلی کوتاه در جرثقیل ها برای جابجا کردن بار به صورت لحظه ای.

:: برچسب‌ها: دسته بندی بارها در استاندارد IEC
:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
(1 لایک)
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد